AeconsultancyDienstenpakket

1. Advisering

Het belang van adequaat pensioenadvies kan niet worden onderschat, gezien de complexiteit van collectieve pensioenregelingen en de impact ervan op het inkomen van werknemers en hun nabestaanden en om zeker te stellen dat de pensioenregeling voldoet aan de behoeften en doelstellingen van alle betrokken partijen en dat wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen en regelgeving.

Het inventariseren van de huidige stand van zaken binnen uw onderneming vormt het startpunt van onze dienstverlening. De inventarisatie is noodzakelijk om u te adviseren bij het tot stand komen, wijzigen en uitvoeren van uw collectieve pensioenregelingen. Daarbij komen een groot aantal aspecten aan de orde.

Wij maken o.a. pensioenberekeningen om inzicht te geven in de werkgeverskosten en werknemersopbrengst  van uw pensioenregelingen. Tevens worden de reglementen beoordeeld op fiscale – en juridische aspecten. Over de uitkomsten van de inventarisatie ontvangt u een op maat gesneden rapport en een persoonlijke toelichting. Als we het eens zijn over de uitkomsten en de adviezen, zijn wij graag bereid om hierover voorlichting te geven aan de ondernemingsraad en de werknemers.

Nadat alle partijen het eens zijn over de uitgangspunten, nemen wij de verantwoordelijkheid op ons om uw pensioenregelingen, overeenkomsten en reglementen te actualiseren zodat ze op alle terreinen marktconform zijn. Daarbij kan het noodzakelijk zijn dat regelingen gemoderniseerd en geharmoniseerd moeten worden. Dit doen wij voor u op projectmatige wijze. Indien gewenst kunnen wij u ondersteuning bieden als het gaat om de gesprekken hierover met de ondernemingsraad en eventueel vakorganisaties.

2. Controle & beheer

Een goed beheer van collectieve pensioenregelingen helpt werkgevers  om te voldoen aan de verplichtingen jegens werknemers en de wettelijke vereisten op het gebied van pensioenen

Dienstverlening op het gebied van controle en beheer van pensioenregelingen is van groot belang voor werkgevers.

Compliance: Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de pensioenregelingen voldoen aan de wettelijke vereisten en regelgeving. Door gebruik te maken van dienstverlening op het gebied van controle en beheer van pensioenregelingen kunnen werkgevers er zeker van zijn dat hun regelingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Risicobeheer: Het beheren van pensioenregelingen kan complex zijn en brengt verschillende risico’s met zich mee, zoals beleggingsrisico’s, financiële risico’s en operationele risico’s. Wij  kunnen werkgevers helpen bij het identificeren, analyseren en beheersen van deze risico’s.

Kostenbesparing: Door het uitbesteden van de controle en het beheer van pensioenregelingen kunnen werkgevers profiteren van schaalvoordelen en expertise. Wij maken gebruik van geavanceerde systemen en processen om efficiënter te kunnen werken, wat leidt tot kostenbesparing voor werkgevers.

Administratieve ondersteuning: Het beheren van pensioenregelingen vereist veel administratieve werkzaamheden, zoals het verwerken van mutaties, het controleren van de pensioenen en premiefacturen. Wij kunnen deze administratieve taken op ons, waardoor werkgevers zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.

Al met al kan dienstverlening op het gebied van controle en beheer van pensioenregelingen werkgevers helpen om aan hun verplichtingen te voldoen, risico’s te beheersen, kosten te besparen en te profiteren van onze  expertise en ervaring.

3 .Communicatie met uw werknemers

Goede pensioencommunicatie is cruciaal om werknemers bewust te maken van hun pensioen en hen te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen die hun financiële toekomst beïnvloeden.

Dienstverlening op het gebied van pensioencommunicatie is – vanuit goed werkgeverschap en uw zorgplicht – van essentieel belang. Een goede communicatie over pensioenen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat werknemers zich bewust zijn van hun pensioensituatie en om hen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot hun pensioen. Werknemers moeten weten wat hun pensioenregeling inhoudt, welke bijdragen zij zelf moeten doen en hoeveel pensioen zij en hun partners kunnen verwachten bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast is het ook van belang om werknemers te informeren over eventuele keuzes met betrekking die de pensioenregeling biedt. Werknemers moeten hierover geinformeerd worden zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken die aansluiten bij hun persoonlijke wensen en behoeften. Veel werknemers hebben namelijk een beperkt inzicht in hun pensioensituatie en de impact daarvan op hun financiële toekomst. Door middel van pensioencommunicatie kunnen werknemers bewust worden gemaakt van het belang van pensioenplanning.

Kortom, dienstverlening op het gebied van pensioencommunicatie is noodzakelijk om werknemers bewust te maken van de inhoud van hun pensioenregeling en keuzemogelijkheden en om hen te ondersteunen bij het maken van weloverwogen beslissingen met betrekking tot hun pensioen. Het verstrekken van duidelijke informatie, het aanbieden van verschillende communicatiekanalen en het vergroten van pensioenbewustzijn zijn hierbij essentiële elementen.

Wij kunnen de pensioencommunicatie richting uw werknemers geheel voor u verzorgen door het organiseren van plenaire pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten gevolgd door individuele gesprekken met de werknemers, online of op locatie.

Ook interesse in één loket voor uw pensioenregeling?

Als u ook minder tijd en energie wilt besteden aan het inrichten en onderhouden van uw collectieve pensioenvoorzieningen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een nadere kennismaking.

Afspraak maken