AeconsultancyWet Toekomst Pensioenen

Wet toekomst pensioenen aangenomen De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 het wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen.

De Wtp is op 1 juli 2023 in werking getreden. Als gevolg van de Wtp moeten sociale partners, pensioenuitvoerders en -uitvoeringsorganisaties nadenken over de toekomstige pensioenregelingen. In het nieuwe pensioenstelsel bestaan namelijk alleen nog maar premieregelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling.

Dit betekent een wijziging ten opzichte van de huidige pensioenregelingen. De uiterste transitiedatum om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel was eerder vastgesteld op 1 januari 2027.

Om pensioenuitvoerders en – uitvoeringsorganisaties meer tijd te geven voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is de uiterste transitiedatum uitgesteld naar 1 januari 2028. Er komen tevens weegmomenten in 2024 en 2025 om te monitoren hoe de transitie verloopt. Op deze momenten kan door de minister worden beoordeeld en bepaald of het nodig is om de uiterste transitiedatum verder door te schuiven.

De overige deadlines voor onder andere het indienen van het transitieplan bij een pensioenfonds (1 januari 2025) en het indienen van het implementatieplan bij de toezichthouder (1 juli 2025) blijven ongewijzigd. Ook de uiterste datum voor het indienen van het transitieplan bij een verzekeraar of PPI (1 oktober 2026) blijft ongewijzigd.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zijn verder nog een aantal moties aangenomen die de regering opdragen een aantal zaken te regelen. Denk hierbij aan een oproep om te komen tot voortzetting en verruiming van de RVUregeling, het verminderen van het aantal mensen dat geen of onvoldoende pensioen opbouwt, het bevorderen van langer doorwerken, de wettelijke regeling van de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen en de voortzetting van het partnerpensioen in de vorm van uitruil als standaard.

Blijf op de hoogte over de Wet Toekomst pensioenen via de website van de overheid: : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen en de websites  Werken aan ons pensioen en  Ons nieuwe pensioen